[miercuri, 20 octombrie] „Gândiți-vă la lucrurile de sus!”

Text de studiu: Luca 17:24-36

Împărăția despre care Isus a spus că este în noi este numită Împărăția harului. Harul este ceva care ni se oferă, ceva ce nu am câștigat și nu merităm. Schimbările din viața noastră care ne fac cetățeni ai Împărăției harului se fac prin puterea lui Dumnezeu. Pavel a spus: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce eu sunt.” (1 Corinteni 15:10). „Căci prin har ați fost mântuiți (…). (…) este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8).

Harul lui Dumnezeu ne face „împreună-cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:19). Acesta ne pregătește să fim luați de pe pământul acesta pentru Împărăția slavei lui Dumnezeu, la revenirea lui Isus. Isus a avertizat că unii aveau să spună că El a revenit și că a fost văzut în diferite locuri. Dar noi nu trebuie să-L căutăm în niciunul dintre acele locuri. Venirea Lui va fi ca fulgerul care luminează pe cerul nopții. Toată lumea Îl va vedea. Luca 17:23,24

Dar nu toată lumea va fi gata pentru întâlnirea cu El. Cei mai mulți oameni vor fi nepregătiți, la fel ca cei care s-au înecat la potopul din timpul lui Noe sau ca cei din Sodoma peste care a căzut focul în ziua în care Lot a părăsit orașul. Versete 26-30

La judecata care are loc în cer acum, se decide cine este gata să fie luat de pe pământ la revenirea lui Isus și cine va fi lăsat pentru distrugere. Citește cum a ilustrat Isus acest lucru în versetele 34-36. Oamenii din timpul lui Noe, precum și oamenii din Sodoma, inclusiv soția lui Lot, se gândeau numai la lucrurile ce țin de confortul personal. Isus ne avertizează prin ilustrații să nu facem la fel. Versetele 31,32

Aplicație: Acum, înainte de revenirea lui Isus, tu ar trebui să te gândești la „lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” (Coloseni 3:2). Procedând astfel, nu vei fi îngrijorat că trebuie să renunți la lucrurile tale.