[marți, 19 octombrie] Adevărata Împărăție a lui Dumnezeu

Cam în același timp în care Isus i-a vindecat pe cei zece oameni bolnavi de lepră, niște farisei au venit la El cu o întrebare. Știind că El pretindea a fi Mesia, ei L-au întrebat când avea să vină Împărăția lui Dumnezeu. Ca mulți alții, ei se așteptau ca Mesia să întemeieze o împărație pământească și El să domnească ca rege. Luca 17:20

Cu aproape patru ani înainte ca acești farisei să vină la Isus cu această întrebare, Ioan Botezătorul a predicat despre asta. El a spus: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape!” (Matei 3:2). Și Isus a folosit aceleași cuvinte multe luni mai târziu, când Și-a început lucrarea Sa de predicare în Galileea. Matei 4:17

Dușmanii lui Isus nu vedeau niciun semn că Împărăția așteptată de ei era aproape. Deci, ei voiau ca toată lumea să creadă că aceste profeții nu se împliniseră. Dar națiunea lor a fost cea care nu a împlinit așteptările. Ei ar fi trebuit să fie „o împărăție de preoți și un neam sfânt” (Exod 19:6), dar cu siguranță că nu erau sfinți.

Am învățat în lecțiile anterioare că timpul lor pentru a face schimbările de care era nevoie avea să mai fie de doar 3 ani și jumătate. Isus a spus: „Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite”. (Matei 21:43).

Acel neam către care avea să fie îndreptată Împărăția lui Dumnezeu este biserica creștină. (1 Petru 2:9). Roadele sunt date de Duhul Sfânt și formează în membrii săi caractere asemănătoare lui Hristos. Galateni 5:22,23 . Aceasta a vrut Isus să spună când a zis: „Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” (Luca 17:21).

Această Împărăție a fost și în sufletele oamenilor cu adevărat convertiți din vremurile Vechiului Testament. Dar a fost mai bine înțeleasă atunci când Isus, prin multele Sale pilde și prin modul în care El a trăit, a arătat care era adevăratul sens.

Aplicație: Arăți și tu altora, prin felul în care trăiești, care este însemnătatea Împărăției lui Dumnezeu în inima ta? Citește 2 Petru 3:11,12,14