[vineri, 8 octombrie] Lazăr a înviat

Când Isus a ajuns cu ucenicii în Betania, S-a oprit la o oarecare distanță de casa lui Lazăr și a trimis de acolo un mesaj celor două surori. El nu voia să vorbească cu ele acolo unde plânsetele bocitoarelor plătite umpleau atmosfera. De asemenea, unele dintre rudele familiei erau lideri importanți, dar erau împotriva lui Isus, așa că nu voia să-i întâlnească pe aceștia mai întâi.

Din cauza zgomotului, Maria nu a auzit mesajul de la Isus. Însă Marta s-a dus imediat la El. Primele ei cuvinte au fost: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu”. Citiți restul dialogului în Ioan 11:22-27.

Când, mai târziu, Maria a mers să-L întâlnească pe Isus, ea a îngenuncheat la picioarele Lui, iar primele ei cuvinte au fost la fel ca ale Martei. Oamenii din casă o urmaseră și toți L-au însoțit pe Isus la mormântul lui Lazăr. Între aceștia erau oameni care simțeau cu adevărat tristețe, dar erau și mulți care doar se prefăceau. Toți plângeau. Și Isus a plâns. El era trist pentru că acei oameni erau cu inima frântă, dar era trist și pentru că știa că unii dintre ei complotau pentru moartea Sa și aveau astfel să-și închidă singuri porțile cerului. Versetele 35-37

Când Isus le-a cerut să deschidă mormântul, deoarece mirosul ar fi fost puternic după patru zile în climatul acela cald, ei au protestat, dar L-au ascultat. Apoi Isus S-a rugat și a strigat: „Lazăre, vino afară!” Ce priveliște! La început au fost atât de uimiți, încât rămăseseră fără cuvinte. Apoi, cele două surori au fost umplute cu bucurie și mulțumire. Ce reuniune fericită! Versetele 39-45

Când Lazăr a ieșit afară din mormânt, s-a plâns el că Isus l-a chemat și l-a întors din cer? Nu, el nu fusese acolo. Nu știa nimic din ce se întâmplase în timpul celor patru zile cât fusese mort (Eclesiastul 9:5). Isus a spus: „Eu sunt învierea și viața”. El poate da viață celor morți pentru că El este „Viața”. El este însăși sursa vieții. „Toată plinătatea Dumnezeirii” este în El. Coloseni 2:9

Aplicație: Și tu ai parte de acea viață când Isus trăiește în tine și te face părtaș „firii dumnezeești”. (2 Petru 1:4). Deci și tu poți să ai parte de „toată plinătatea lui Dumnezeu”. (Efeseni 3:19). Apoi — și nu uitați asta — „voi aveți totul deplin în El”. (Coloseni 2:10). Cât de minunat! Vrei să-i predai inima și dorințele tale?