[miercuri, 6 octombrie] Lazăr moare

Într-o zi, pe când Isus predica undeva în Pereea, a sosit un mesager de la Betania. El călătorise aproximativ 40 de km pentru a-L găsi pe Isus. Mesajul pe care el îl avea de transmis era simplu: „Cel pe care Îl iubești este bolnav”. Mesajul era de la Marta și Maria, surorile lui Lazăr, în a căror casă Îi plăcea lui Isus să meargă în vizită. Acolo Se putea relaxa fără spioni care să caute ceva ce ar fi putut folosi împotriva Lui. El purta o dragoste specială acelei familii, iar ei Îl iubeau. Lazăr se îmbolnăvise brusc. În timp ce mesagerul lor era plecat să-L caute pe Isus, surorile au încercat să-l ajute pe fratele lor. Ele erau sigure că Isus avea să vină imediat după primirea mesajului lor. Dar când mesagerul s-a întors fără El, ce mesaj le-a transmis acesta din partea lui Isus? Ioan 11:3-5

Surorile erau dezamăgite că nu venise Isus Însuși. Ele știau că El le-ar fi putut vindeca fratele. Cu toate acestea, au fost încurajate de mesajul Său că „boala aceasta nu este spre moarte”. Atunci când Lazăr a murit, speranțele lor au fost zdrobite. Nu puteau înțelege planul lui Isus. Nici ucenicii lui Isus nu puteau înțelege. Nu știau încă de faptul că Lazăr murise, dar ei erau nedumeriți de modul în care Isus primise mesajul celor două surori și de faptul că El continua să predice ca de obicei. Care a fost singurul motiv pe care El li l-a dat pentru această întârziere? Versetul 4

Aplicație: Dumnezeu permite uneori suferință, chiar moarte, ca în cazul lui Lazăr. Acesta este un mijloc prin care El îi atrage la Sine pe cei care suferă sau pe familiile acestora. Dacă ți se va întâmpla vreodată, nu socoti că este o întâmplare ciudată. În schimb, bucură-te! 1 Petru 4:12,13