[luni, 4 octombrie] Omul bogat și Lazăr

Isus spusese o pildă despre administratorul unui om bogat care a folosit greșit banii stăpânului său. La sfârșitul pildei, El a spus: „Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona”. „Mamona” înseamnă bani sau alte lucruri pământești valoroase pe care le deține o persoană sau o familie. Ca de obicei, unii farisei erau în mulțimea care asculta în acea zi. Au luat în râs ceea ce spusese Isus. Ei erau „iubitori de bani” și încercau să se justifice. „Dar Dumnezeu cunoaște inimile”, a spus Isus. El le-a spus o altă pildă despre un om bogat. Luca 16:14,15,19

Bogatul din această pildă trăia în lux. Casa lui era ca un palat al regelui. Purta haine „de firmă” și se hrănea cu mâncăruri scumpe în fiecare zi. Dar chiar în afara porții sale stătea un cerșetor numit Lazăr. Acel om nu putea să meargă, așa că trebuia să fie dus zilnic la poarta omului bogat. El voia să fie acolo, sperând că avea să primească ceva din hrana rămasă de la masa omului bogat. Versetele 20,21

Este interesant că Isus i-a dat un nume acelui cerșetor. El nu a mai făcut asta pentru niciun alt personaj din pildele Noului Testament. Numele Lazăr înseamnă „Dumnezeu a ajutat”. Un motiv pentru care acestui cerșetor i s-a dat un nume va putea fi înțeles mai târziu, în studiul nostru. Omul bogat știa că Lazăr avea nevoie de mai mult decât de resturile de la masa lui. L-ar fi putut ajuta cu ușurință pe acel sărman om bolnav. În timpurile acelea nu erau spitale unde să fie îngrijiți cei bolnavi. Fiind evreu, știa porunca: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. (Levitic 19:18). Dar el a păstrat bogățiile pentru sine, iar pe Lazăr l-a lăsat să sufere în tăcere, zi de zi, la poarta lui.

Aplicație: Nu este un păcat să ai bogății care au fost strânse cu onestitate. Dar este păcat să le folosești în mod egoist, în timp ce îi neglijezi pe cei care suferă, așa cum s-a întâmplat și cu omul bogat din pildă. Deuteronom 15:11