[duminică, 3 octombrie] Administratorul necredincios

În Pereea, Isus încă îi învăța pe oameni vorbind în pilde. Următoarea Lui pildă a fost despre un om bogat al cărui administrator îi gestiona banii. Acei bani aveau ca scop ajutorarea oamenilor. Când stăpânul său a descoperit că administratorul se folosea de bani în scop personal, s-a hotărât să-l concedieze. Acest administrator nu putea să muncească fizic pentru a câștiga bani. Pe deasupra, era prea mândru să cerșească. Așa că a trebuit să elaboreze un plan. Erau mulți oameni care aveau datorii față de stăpânul său, așa că le-a spus acestora că le va micșora suma datorată. Acest lucru i-a mulțumit pe datornici și, de asemenea, i-a făcut parteneri cu el în înșelarea stăpânului său. Acum ei erau obligați să-l ajute pe administrator atunci când acesta ar fi avut nevoie de ei. Altfel, ar fi fost pârâți stăpânului și obligați să plătească întreaga datorie. Când stăpânul său a aflat ce făcuse, a recunoscut că lucrase într-un mod ce părea inteligent. Acesta era modul în care oamenii lumești și egoiști făceau afaceri, dar nu este modul în care oamenii lui Dumnezeu acționează. Citiți întreaga pildă în Luca 16:1-13.

Acel administrator folosea banii stăpânului său pentru a se ajuta pe sine, nu pe ceilalți. Tot așa, mesajele iubitoare ale lui Dumnezeu au fost încredințate poporului Israel pentru a fi transmise lumii (Romani 3:2). Dar ei le-au păstrat în mod egoist, crezând că Împărăția lui Dumnezeu era numai pentru ei înșiși. Dumnezeu a vrut să-i binecuvânteze mai mult, dar ei nu îi ajutaseră pe alții prin împărtășirea binecuvântărilor pe care le aveau deja. În aceste zile, ultimele mesaje ale lui Dumnezeu către lume au fost încredințate celor care fac parte din poporului Său și care „păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”. (Apocalipsa 14:12). Aceste mesaje trebuie să ajungă pretutindeni. Dumnezeu are nevoie de tine pentru a ajuta la răspândirea lor. „Bogățiile nedrepte”, adică banii, ajută la îndeplinirea acestei misiuni. El ne spune că, dacă suntem credincioși cu puținul pe care ni-l oferă acum, ne va încredința binecuvântări mai mari și, de asemenea, capacitatea de a împărtăși dragostea lui Dumnezeu cu alții.

Aplicație: Influența ta și banii pe care îi dai pentru diversele lucrări sunt folosiți pentru a câștiga oameni la Isus. Ele devin comoara ta cerească. Prin folosirea „bogățiilor nedrepte” în acest fel și prin împărtășirea dragostei și binecuvântărilor lui Dumnezeu te împrietenești cu Isus, cu Tatăl Său și cu îngerii sfinți. Atunci când Isus va reveni, vei fi primit „în corturile veșnice”.

Ar trebui să ne gândim la viitor mai mult decât acel om necinstit. Cât de minunat va fi să ne întâlnim și să vorbim cu oameni la a căror salvare am ajutat! Este ceva mai minunat decât să știi că ai ajutat la câștigarea cuiva pentru Împărăția lui Dumnezeu?