[joi, 23 septembrie] Ospățul cel mare

Isus și mulți alții erau la masă în casa unuia dintre conducătorii fariseilor și le spunea să împărtășească binecuvântările lor cu ceilalți.

Ei nu împărtășeau cu lumea nici binecuvântările fizice și nici pe cele spirituale. Chiar îi disprețuiau pe samariteni și pe celelalte neamuri. Prin ceea ce spunea, Isus le expunea egoismul și mândria, făcându-i neliniștiți. Deci, într-un efort de a schimba subiectul, ce a făcut unul dintre ei? Luca 14:15

Acel om mândru a vorbit ca și cum nu s-ar fi îndoit că avea să meargă în Împărăția lui Dumnezeu. Celor mai mulți farisei de atunci le plăcea să se gândească cum va fi când vor participa la un ospăț în Împărăția lui Dumnezeu, iar cei dintre „neamuri” vor sta afară, dorindu-și să fi putut și ei să fie invitați la sărbătoare.

Gândirea acelui fariseu era la fel ca gândirea multor oameni de acum. Le place să creadă că sunt „mântuiți”, dar viețile lor nu arăta că ei Îl cunosc pe Dumnezeu, deoarece nu respectă poruncile Lui. Citește ce spune Biblia despre asta în 1 Ioan 2:3,4.

Isus știa ce gândea acel fariseu. L-a privit cu atenție și a început să spună o pildă. Avea să arate că nici el, nici majoritatea conaționalilor săi nu acceptaseră invitația la „Cina cea mare” din Împărăția lui Dumnezeu. Citește Luca 14:16-24.

Ospățul cel mare din pildă Îl reprezintă pe Isus. El este pâinea vieții, iar viața Lui este în Cuvântul Său. Precum oamenii care au primit prima invitație la „Cina cea mare”, națiunea evreiască primise prima invitație pentru a-L accepta pe Isus și Cuvântul Lui ca Pâine a vieții. Fapte 13:46

Dar cei din pildă au respins invitația, și alții le-au luat locul. De asemenea, poporul evreu L-a respins pe Isus, iar biserica creștină i-a luat locul. Ioan 1:11,12

Aplicație: Credeți că cei care au respins invitația voiau cu adevărat să meargă la sărbătoare? Sau doar găseau scuze pentru că planurile proprii erau mai importante pentru ei?

Cei care au respins invitația au fost mai interesați de lucrurile lumești. Acest lucru încă îi împiedică pe oameni să Îl accepte pe Isus și să studieze Cuvântul Său. Nu lăsa ca asta să se întâmple și cu tine.