[joi, 16 septembrie] Praznicul Înnoirii Templului

Isus și ucenicii Lui s-au bucurat de vizita odihnitoare în casa lui Lazăr și a surorilor lui, Marta și Maria. Dar această vizită a însemnat pentru Isus mai mult decât odihna fizică și hrana bună pregătită de Marta. Crease o legătură spirituală cu această familie. El i-a vizitat adesea după aceea. Casa lor a devenit un refugiu pentru El, iar vizitele Sale au fost o binecuvântare și pentru ei. Ce spune Biblia despre primirea de oaspeți? Evrei 13:2

Sosise timpul să plece din acest refugiu de pace și liniște și să meargă la Ierusalim. Era acum iarnă, și mulțimile de oameni aveau să se adune la sărbătoarea de la templu. Poate că Lazăr și surorile lui au mers la sărbătoare împreună cu Isus și ucenicii Lui.

Am aflat, într-o lecție anterioară, că sărbătoarea aceasta se ținea în cinstea momentului în care un nou altar de sacrificiu fusese inaugurat de Iuda Macabeul cu aproape 200 de ani înainte. Altarul anterior fusese întinat de un rege păgân numit Antioh Epifanul, care îl folosise pentru sacrificiul animalelor necurate, inclusiv porci. Acea sărbătoare care urma să aibă loc era uneori numită „sărbătoarea l u m i n i l o r ” (sau Praznicul Înnoirii Templului). Acum este numită Hanukkah, care înseamnă „dăruire”. Se celebrează în decembrie sau ianuarie, în funcție de calendarul sacru evreiesc.

Când a fost întrebat dacă El era Hristos, Isus le-a reamintit liderilor religioși că le spusese deja că El este Păstorul cel bun, dar ei nu Îl crezuseră. Când a spus: „Eu și Tatăl una suntem”, au fost din nou gata să-L ucidă cu pietre, cum se întâmplase la sărbătoarea Corturilor. „Dar El a scăpat.” Ioan 10:26-30,36-39

Aplicație: Cum a putut fi Isus așa răbdător cu acei lideri religioși? Doar pentru că era una cu Tatăl Său. Și singurul mod în care putem fi răbdători este de a fi una cu Isus.