[duminică, 12 septembrie] Isus ne iubește

Isus a spus povestea despre samariteanul milos pentru a răspunde învățătorului Legii care Îl întrebase cine era aproapele său. Dar, de asemenea, a oferit acest răspuns pentru mulți alții, inclusiv pentru noi. Luca 10:29-37

Probabil că cei care Îl ascultau pe Isus povestind știau deja despre samariteanul care salvase viața iudeului bătut și jefuit de tâlhari. Nu se întâmplase cu mult înainte ca Isus să spună povestirea, deci toți știau că era adevărată. Dar ei nu învățaseră din această întâmplare lecția pe care El voia ca ei să o învețe.

Isus spusese povestea ca nimeni altcineva, și oamenii erau fascinați. El le-a arătat dragostea samariteanului pentru un iudeu care nu l-ar fi iubit la fel. Cum crezi că s-au simțit când El descria grija iubitoare acordată unuia dintre conaționalii lor de către un om, membru al unui popor pe care îl disprețuiau?

Învățătorul Legii nu văzuse nimic greșit în decizia preotului de a nu-l ajuta pe omul rănit, având în vedere că acesta din urmă putea fi un samaritean. Oamenii care ascultau probabil că se gândeau la fel. Dar, după ce L-a ascultat pe Isus descriind dragostea samariteanului pentru dușmanul său, învățătorul a recunoscut că acesta fusese „aproapele” omului rănit. Oamenii erau profund mișcați. Vorbind despre samaritean și faptul că a dat dovadă de dragoste și milă, Isus a descris ceea ce a făcut și face El pentru noi, cei care suntem răniți și zdrobiți de păcat ca și omul care fusese lăsat să moară la marginea drumului. Isaia 1:5; Romani 5:10

Dar spre deosebire de preot și levit, Isus nu ne „ocolește” și nu ne lasă să ne confruntăm cu moartea veșnică, ci are milă de noi asemenea samariteanului milos. El ne iubește, ne ajută și ne vindecă de păcat. Grija lui plină de dragoste ne ajută și pe noi să-L iubim. Citește 1 Ioan 4:19. Ce vrea El să facem? Ioan 13:34