[vineri, 10 septembrie] Samariteanul milos

Ca răspuns la întrebarea învățătorului Legii, Isus spunea o povestire despre un om care fusese jefuit și rănit pe drumul periculos dintre Ierusalim și Ierihon.

Un preot și un levit mergeau pe același drum și l-au văzut pe acesta. Îngerii priveau cu interes ca să vadă dacă aveau să-l ajute. Oprește-te în acest moment și, înainte de a continua cu această lecție, citește întreaga poveste din Luca
10:30-35.

Preotul și levitul nu știau dacă omul rănit era iudeu. Ei au crezut că putea fi un samaritean. Îi urau pe samariteni și nu ar fi ajutat pe nimeni din neamul acela. Când unii iudei au vrut să Îl jignească pe Isus, ei nu s-au putut gândi la nimic mai rău decât să spună despre El că era un samaritean posedat de diavol. Ioan 8:48

Chiar dacă ei gândeau așa, Isus vedea diferit lucrurile. El a continuat povestirea și a spus despre un samaritean disprețuit care mergea pe acel drum călare pe măgarul său. Acesta l-a văzut pe omul rănit și a avut milă de el. Se aflau în Iudeea, și samariteanul se aștepta ca rănitul să fie un iudeu. Dacă așa era, el știa că un iudeu nu l-ar fi ajutat dacă s-ar fi găsit pe marginea unui drum, rănit.

Dar samariteanul nu a fost interesat de naționalitatea omului rănit. Fie că era un iudeu sau un păgân, pentru el nu conta. Preocuparea lui era să aibă grijă de acel om. Îngerii, deși nevăzuți, erau alături de el. Acesta este numit samariteanul milos. El era cu adevărat convertit, așa că poate îl vei vedea în ceruri.

Când Isus a terminat povestirea, l-a întrebat pe învățător: „Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” Cum a răspuns învățătorul fără a pronunța cuvântul „samaritean”? Luca 10:36,37

Aplicație: Nu știm ce a făcut învățătorul Legii după aceea. Cu siguranță că el și toți ceilalți din mulțimea aceea din Ierihon au avut gânduri noi cu privire la cine era „aproapele” lor. „Aproapele” nostru nu înseamnă doar prietenii de lângă noi, ci reprezintă pe orice om, de oriunde, care are nevoie de ajutorul nostru. Isus este adevăratul „Samaritean milos”. El a văzut cum am fost răniți de Satana și a venit din cer pentru salvarea noastră. S-a oferit să ne dea propria Sa haină a neprihănirii. El a plătit pentru mântuirea noastră. Ce exemplu perfect și iubitor este El!