[sâmbătă, 7 august]

Rezolvați următorul rebus!


Orizontal:

 1. Ucenicii explicau ____oamenilor interesați.
 2. Oamenii ar fi vrut ca Isus să conducă o revoltă împotriva stăpânirii_______________.
 3. Numărul pâinilor pe care le avea băiatul la el.
 4. Isus a spus: „Eu sunt __ vieții”.
 5. Oamenii au încercat să-L forțeze pe Isus să devină _.
 6. După ce i-a trimis pe ucenici departe, Isus s-a __ pentru ei.
 7. _ teribilă s-a oprit atunci când Isus a pășit în barcă.
 8. Isus a spus, „Eu sunt, nu vă _!”

Vertical:

 1. Oamenii voiau un _ înainte de a crede în Isus.
 2. Orașul în care Isus a vorbit despre Pâinea vieții.
 3. Băiatul a avut în pachețelul său doi _.
 4. Ucenicul care a mers pe apă.
 5. Mulțimea hrănită de Isus număra 5 000 de __.
 6. Numărul de ucenici din fiecare echipă de misionari.