[joi, 22 iulie] Reînsănătoșiți

Isus îi înfrunta fără teamă pe cei doi oameni care erau controlați de îngerii lui Satana. Oamenii aceia doreau să fie eliberați, iar demonii L-au rugat pe Isus să-i lase să meargă într-o turma mare de porci. Animalele se hrăneau pe o pantă abruptă în apropiere.

Păstorii păzeau aproximativ 2 000 de porci, dar, de asemenea, priveau la Isus și la cei doi oameni bolnavi cum coborau pe plajă. Oamenii aceia fuseseră teroarea întregii zone rurale. Nimeni nu îndrăznea să se apropie de ei de teamă să nu fie ucis.

Păstorii aceia au privit cu uimire cum cei doi demonizați furioși, dintr-o dată s-au transformat în oameni liniștiți, îngenuncheați la picioarele lui Isus. Dar la fel de brusc, porcii pentru care erau responsabili au început să fugă spre lac.

Când au ajuns la plaja îngustă în partea de jos a dealului, alergau așa de sălbatic încât nu s-au putut opri. Toți au căzut în apă și s-au înecat. Ce se întâmplase? Matei 8:30-32

Păstorii fuseseră neputincioși. Nu au avut nicio posibilitate să-i oprească pe acei porci și să-i salveze de la înec. Îngroziți, au alergat în localitatea din apropiere. Au început să le povestească proprietarilor porcilor cele întâmplate, și mulți oameni s-au adunat în jurul lor. Toți erau uimiți și îngrijorați, dar au mers către lac pentru a se convinge.

Între timp, pe plajă lucrurile mergeau din ce în ce mai bine. Cei doi bărbați din care Isus izgonise demonii își curățaseră corpurile murdare și făcuseră o baie în lac. Apoi, ucenicii posibil că le dăduseră din hainele lor. Oh, cât de mulțumitori erau oamenii aceia! Mintea lor era clară și corpurile lor erau curate.

Isus îi salvase. Acum, cea mai mare bucurie era să învețe tot ce le spunea Isus.

Aplicație: Dacă Isus ne-a salvat și pe noi, cea mai mare bucurie va fi să aflăm tot ce ne spune El în Biblie.