[luni, 12 iulie] Grâul și neghina

Dintr-o barcă de pescuit pe Marea Galileii, Isus a vorbit mulțimii de oameni aflate pe mal. Ei aveau idei greșite despre Împărăția lui Dumnezeu. În primele două pilde, Isus a încercat să îi învețe că Împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie înăuntrul lor, înainte ca ei să poată ajunge în aceasta. Luca 17:20,21

Prin următoarea Sa pildă, Isus ne descoperă că lucrarea Lui de a salva oamenii pentru Împărăția Sa este, de fapt, lucrarea bisericii Sale. Această lucrare necesită atenție și mare grijă, pentru că înseamnă viață sau moarte veșnică pentru mulți oameni. Pilda vorbește despre două tipuri de semințe și două tipuri de semănători. Citiți Matei 13:24-30.

Mai târziu, Isus le-a explicat ucenicilor Săi această pildă. Versete 37-39

Isus este Semănătorul semințelor bune în pământul lumii noastre. El seamănă semințele Sale de adevăr biblic prin oamenii din biserica Lui, adică prin cei care duc vestea bună în lume. Satana este dușmanul care plantează semințe de neghină, adică buruienile, minciunile.

Dacă ați avut ocazia să îngrijiți o grădină, probabil ați descoperit că, în stadiu incipient, este greu să observi diferența dintre tulpinile mici de plante care cresc din semințe bune și acelea care cresc din semințe de buruieni.

Același lucru se întâmplă și cu oamenii din biserică. Nu putem fi siguri întotdeauna dacă oameni Îl iubesc pe Isus cu toată inima lor sau doar pretind acest lucru. Putem spune că lucrurile pe care le fac și le spun sunt corecte sau greșite. Uneori, acestea sunt atât de greșite, încât ei nu mai pot avea calitatea de membri ai bisericii. Iuda este un exemplu al acestui adevăr prezentat în pildă. Dacă Isus ar fi spus că Iuda trebuie să plece, înainte ca ceilalți ucenici să vadă cum era el cu adevărat, ei nu ar fi înțeles.

Ei nu știau că Iuda avea să-L trădeze pe Isus. Nici noi nu știm cine din biserică va trăda pe păzitorii Sabatului atunci când vor fi date legile duminicale. Dar ne putem încuraja unul pe altul în a-L iubi pe Isus atât de mult, încât mai degrabă ne-am da viața decât să renunțăm la El și la adevărul Său. De asemenea, ne putem ajuta unii pe alții să devenim adevărați creștini și să fim împreună mântuiți.

Aplicație: Cu mulți ani în urmă, în timpul Evului Mediu, biserica a făcut greșeala de a întemnița sau ucide pe aceia pe care îi considera neghină. Dar nu aceasta este metoda lui Isus. Cine va separa grâul de neghină? Versetul 39