[vineri, 9 iulie] Patru feluri de pământ (3)

Isus și-a luat timp să explice înțelesul celor patru tipuri diferite de pământ pe care au căzut semințele. Semințele simbolizează Cuvintele Sale. Diferitele tipuri de sol reprezintă simboluri pentru cele patru feluri de persoane care aud sau citesc Cuvintele lui Dumnezeu. Am studiat ce înseamnă semințele care cad pe o cărare bătătorită și pe un sol pietros. Următoarea explicație vizează semințele care cad pe un teren care poartă în el germeni de spini. Atunci când ceea ce a fost semănat a germinat și a început să crească, spinii au făcut același lucru, dar într-un ritm alert. Aceștia au acoperit grâul, astfel încât acesta nu a putut aduce rod. Marcu 4:7

Terenul spinos simbolizează mintea acelor oameni care cred și acceptă adevărurile biblice, dar care nu întrețin solul minții lor cu studiu biblic zilnic și rugăciune și nu cer ca Dumnezeu să îi schimbe. Această neglijență dă o șansă spinilor lui Satana să crească în viața lor.

Între acești spini putem include munca în exces, grijile, jocurile sau acele plăceri care iau locul studiului Bibliei și al rugăciunii. Ei pot ocupa mintea noastră și ne pot opri creșterea spirituală. Versetele 18,19

Mulțumim lui Dumnezeu că mai există și o patra variantă, iar mintea noastră nu trebuie să se asemene cu vreunul dintre cele trei soluri despre care am studiat până acum. Există un al patrulea tip de sol — terenul bun, care este simbolul „unei inimi bune și curate”. Luca 8:15

Aceasta nu înseamnă că oamenii a căror minte este simbolizată de acest tip de sol nu sunt păcătoși. Ei sunt păcătoși, pentru că noi toți am păcătuit, dar se pocăiesc, își mărturisesc păcatele și sunt iertați. Dacă facem asta de fecare dată când păcătuim și depindem de Isus să ne dea puterea de a face binele, putem să înțelegem și să ascultăm Cuvintele Sale din Biblie. Marcu 4:20

Aplicație: Pentru a crește ca plante puternice, care „să aducă rod” pentru slava lui Dumnezeu, să ne întreținem terenul minții noastre astfel: 1. Să ajungem să-L cunoaștem pe Isus prin studiul Cuvântului Său; 2. Să ne rugăm pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu în fecare zi; 3. Să vorbim în mod constant cu El prin rugăciune în mintea noastră – Marcu 4:20