[duminică, 27 iunie] Credința sutașului

Într-o zi, pe când Isus intra în Capernaum, a fost întâmpinat de un grup de bătrâni iudei. Aceștia doreau să-I prezinte o cerere specială din partea unui sutaș roman. Un sutaș era un ofițer roman care comanda 100 de soldați. De obicei, romanii erau cruzi față de cei care le slujeau, dar acest sutaș își iubea servitorul. De asemenea, el era înțelegător și cu iudeii. Atunci când servitorul său s-a îmbolnăvit grav, a trimis pe bătrânii iudei la Isus cu rugămintea ca Acesta să-l vindece. Cu toate că era născut în păgânism, sutașul credea acum că Dumnezeul căruia I se închinau iudeii era mai bun decât idolii cărora li se închinau romanii. Mai mult de atât, el a construit o sinagogă pentru închinarea la adevăratul Dumnezeu. Acest lucru a făcut ca bătrânii iudei să vină în fața lui Isus cu cererea ca, acestui sutaș, să-i fie vindecat servitorul.

Isus a pornit imediat spre casa sutașului, dar nu pentru că iudeii spuneau că acesta merita ajutorul Său. El iubea pe toată lumea și ajuta cu bucurie pe oricine Îi acorda încredere. Sutașul își arătase deja credința trimițând pe bătrânii iudei să-L roage să vindece pe servitorul său. Totuși, se simțea nedemn să-L primească pe Isus în casa lui. Ce a făcut atunci când a auzit că Isus era pe drum? Luca 7:6

Însă Isus nu S-a oprit, așa că sutașul I-a ieșit în întâmpinare. Fără să stea pe gânduri, el și-a expus credința pe care o avea în puterea lui Isus. El însuși era un conducător, iar soldații și servitorii săi îi ascultau ordinele. Considerând că Isus era Stăpân asupra creației, știa că dacă El ar porunci bolii să-l părăsească pe servitorul său, acesta ar fi vindecat. Versetele 7,8

Cât de diferit era sutașul față de iudeul bogat! Acesta din urmă a trebuit „să vadă semne și minuni” înainte de a crede că Isus îl putea vindeca pe fiul său (Ioan 4:46-48). Nu e de mirare că Isus S-a întors către mulțime și a spus: „Nici chiar în Israel nu am găsit o credință așa de mare”.

Aplicație: Oare ar spune Isus ceva asemănător despre țările „creștine”, aici unde cei mai mulți oameni dau prea puțină atenție adevărului Bibliei și unde oamenii nu au încredere că El are grijă de nevoile lor? Sunt mulți născuți în păgânism, cum era și sutașul roman, care acceptă cu ușurință adevărul biblic, iar Dumnezeu răspunde rugăciunilor lor făcute cu credință.