[sâmbătă, 26 iunie]

Orizontal:

 1. Tatăl tău, care vede în _, îți va răsplăti. (6:4)
 2. Unde este _ voastră, acolo va fi și inima voastră. (6:21)
 3. Voi sunteți lumina _. (5:14)
 4. Iubiți pe _ voștri. (5:44)
 5. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va_____greșelile voastre. (6:14)
 6. __ și lumina voastră înaintea oamenilor. (5:16)
 7. Să nu credeți că am venit să stric _. (5:17)
 8. _________nostru care ești în ceruri. (6:9)

Vertical:

 1. Nu vă _ de viața voastră. (6:25)
 2. Strâmtă este __, îngustă este calea care duce la viață. (7:14)
 3. Știți să dați _ bune copiilor voștri. (7:11)
 4. Un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă, se mai numește și un om __. (7:24)
 5. Îi veți cunoaște după _ lor. (7:16)
 6. Căutați mai întâi _ lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. (6:33)
 7. Voi sunteți _ pământului. (5:13)
 8. Dacă te silește cineva să mergi cu el o _ de loc, mergi cu el două. (5:41)