[miercuri, 16 iunie] Împlinirea legii

Cu cât Isus spunea mai multe în predica Lui, cu atât mai mult fariseii erau siguri că El încerca să distrugă legea. El știa ce gândeau ei, așa că a spus: „Să nu credeți că am venit să distrug Legea și Prorocii. Nu am venit să distrug, ci să împlinesc.” Legile despre sacrificiile ce simbolizau moartea lui Isus ca adevăratul Miel al lui Dumnezeu aveau să se împlinească” în curând prin moartea Sa. Acele legi și celelalte daruri și sărbători – cuvintele scrise ca să fie martore împotriva lor (Deuteronomul 31:24-26) – aveau să fie nimicite când Isus urma să fie pironit pe cruce (Coloseni 2:14). Însă legea lui Dumnezeu, Cele Zece Porunci, nu au fost nimicite la cruce. Acestea nu fac parte din zapisul scris de Moise.

În loc de asta, acestea au fost enunțate de Însuși Dumnezeu pe Muntele Sinai, fiind apoi scrise cu propriul Său deget pe două table de piatră (Exodul 31:18).

De asemenea, aceste două table de piatră nu au fost așezate „lângă chivot”, cum s-a întâmplat cu cartea legilor scrise de Moise. În schimb, ele au fost puse în chivot. Apoi, capacul chivotului, numit capacul milei, a fost așezat deasupra. Exodul 40:20

Deasupra capacului milei se găsea o lumină supranaturală numită Șekina, un simbol al prezenței lui Dumnezeu peste Cele Zece Porunci ale Lui, care mărturisesc despre felul cum funcționează guvernarea Sa – în cer și pe pământ. Asta înseamnă că o lege care este schimbată ar putea să nu fie o lege a lui Dumnezeu. Isus nu a încălcat legea lui Dumnezeu. Citește Psalmii 119:126

Simbolul prezenței lui Dumnezeu pe capacul milei arată că El este milos și ne iartă când ne mărturisim păcatele. Biblia spune că păcatul înseamnă încălcarea legii lui Dumnezeu (1 Ioan 3:4). Dar dacă nu există lege, sau dacă scopul ei s-a încheiat la cruce, cum cred unii oameni, atunci nu poate exista neascultare și, prin urmare, nici păcat (Romani 4:15). Dar noi știm că păcatul există și vedem asta în lumea din ziua de azi. Cât de ciudat și de prostesc să crezi că legea lui Dumnezeu poate fi desființată.

Aplicație: Așadar, cum a împlinit Isus legea fără să o desființeze sau să o elimine? El i-a împlinit cerințele așa cum și tu ai împlinit cerințele de la școală în clasa a treia fără să o desființezi. Ascultând în mod perfect de lege, Isus a arătat cât de importantă este. Iar El ne promite că ne-o va scrie în mințile noastre, astfel încât și noi să ne supunem ei. Isaia 42:21