[luni, 14 iunie] Bucuroși de prigonire

Pacea despre care a vorbit Isus în cea de-a șaptea fericire îi va întări pe urmașii Săi să treacă prin necazurile despre care a vorbit după aceea. Despre ce fel de necazuri a vorbit El? Matei 5:10

Să fii prigonit datorită neprihănirii este mult diferit față de a fi pedepsit pentru că ai făcut ceva greșit. Apostolul Petru L-a auzit pe Isus declarând cea de-a opta fericire. Nu a uitat-o și mulți ani după aceea a scris: „Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul!” (1 Petru 3:17)

De asemenea, Petru a scris: „Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi!” (versetul 14) Însă de ce trebuie să sufere prigoană cineva din cauza neprihănirii? Petru a explicat că oamenii nelegiuiți gândesc că este ciudat ca oamenii neprihăniți să nu trăiască la fel ca ei. Din acest motiv, Petru a scris că ei vor spune lucruri rele despre cei neprihăniți (1 Petru 4:4). Despre asta a vorbit Isus după aceea. El a spus că oamenii răi vor spune tot felul de lucruri neadevărate și răutăcioase împotriva urmașilor Lui. Matei 5:11 Cei mai mulți oameni preferă ca despre ei să se spună numai lucruri bune. Ce avertisment ne-a dat însă Isus în privința asta și ce ne-a spus să facem? Luca 6:26-28

Privind în viitor, Isus știa că apostolii Săi, precum și mulți alții care ascultau în ziua aceea, vor suferi din cauza persecuțiilor despre care vorbea El. La fel se va întâmpla și cu alții care vor trăi mai târziu. Persecuțiile acelea aveau să vină mai întâi din partea conducătorilor religioși ai propriului popor, dar și din partea Romei păgâne. Apoi, timp de mai bine de o mie de ani, acestea au fost îndeplinite de Roma papală. Aceasta a fost o perioadă de mare putere pentru papalitate și de întuneric pentru lume.

Aplicație: „De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți.” (2 Timotei 3:12) Dar Isus va fi de partea noastră, după cum a spus: „Harul meu îți este de ajuns.” (2 Corinteni 12:9)

Persecuția se întâmplă deja în unele locuri. Așadar, din ce motiv a spus Isus că ar trebui să ne veselim și să ne bucurăm atunci când vom fi persecutați? Matei 5:12