[vineri, 4 iunie] Rânduirea celor doisprezece

În zori, după ce S-a rugat toată noaptea, Isus i-a chemat pe ucenici de la poalele muntelui, unde dormiseră. Unii dintre ei își părăsiseră deja locurile de muncă pentru a-I fi ucenici cu normă întreagă. Acum, avea să mai aleagă pe unii ca să ajungă la un total de doisprezece, după care avea să-i rânduiască pe toți ca apostoli. Luca 6:13

În timp ce Se pregătea să facă asta, un bărbat, pe care Isus nu-l invitase, a cerut să fie inclus printre cei doisprezece. Acesta era înalt, arătos și avea multe talente, iar ceilalți discipoli erau siguri că avea să fie de mare valoare. Numele lui era Iuda Iscarioteanul.

Isus știa cât de nelegiuit avea să devină Iuda dacă nu se schimba. Știa și că discipolii ceilalți nu ar fi înțeles dacă nu l-ar fi acceptat, așa că a făcut-o. În afara de asta, Isus îl iubea pe Iuda și voia să-l ajute să-și învingă egoismul și, în cele din urmă, să fie salvat.

Apoi, după ce le-a spus despre munca lor ca apostoli, Isus i-a pus pe cei doisprezece să îngenuncheze în jurul Lui. Ceremonia a fost una foarte solemnă. Isus Și-a pus mâna pe capul fiecăruia în timp ce Se ruga pentru ei. Ce putere le-a dat după aceea? Matei 10:1

Numele celor doisprezece apostoli sunt trecute în Matei 10:2-4, Marcu 3:16-19 și Luca 6:14-16. Numele Bartolomeu din fiecare listă este, probabil, un alt nume pentru Natanael (Ioan 21:2). Iar numele Tadeu din listele ce apar în Matei și Marcu este, probabil, pentru Iuda, fiul lui Iacov, din lista care apare în Luca.

Aplicație: Apostolul Ioan a spus că numele celor doisprezece apostoli se găsesc pe cele doisprezece temelii ale zidului Noului Ierusalim din cer (Apocalipsa 21:14). Prin urmare, aceștia au fost personaje foarte importante. Memorează-le numele din lista de mai jos. (După ce Iuda Iscarioteanul l-a trădat pe Isus și a murit, locul lui a fost luat de alt bărbat. Vezi Faptele Apostolilor 1:26).