[joi, 3 iunie] Planuri de viitor

Într-o zi de Sabat, pe când se aflau pe un câmp cu grâne, Isus a arătat cât de prostești erau regulile fariseilor în privința Sabatului. După aceea, a precizat că El este „Domn al Sabatului”, arătând că ziua Domnului este Sabatul, nu duminica.

Însă lecția din câmpul cu grâne nu i-a oprit pe farisei. Într-un alt Sabat, Isus era la sinagogă, acolo aflându-se și un om cu mâna uscată, precum și fariseii. Isus știa că aceștia din urmă urmăreau să vadă dacă o să-l vindece pe acel bărbat în Sabat, ceea ce El a făcut. Ce i-a întrebat însă mai întâi pe farisei și ce încerca să-i învețe? Matei 12:9-13

Asemenea minuni atrăgeau mulțimi de oameni la Isus. Aceștia veneau din Galileea și Iudeea, dar și din numeroase alte locuri. Nicăieri nu exista o sinagogă destul de mare care să găzduiască miile de oameni veniți să-L vadă și să-L asculte. Dar acest lucru nu a fost o problemă, căci Isus Își alegea ca locuri de întâlnire spațiile largi de lângă lac și zonele verzi întinse de pe pantele munților.

Acum avea nevoie de un astfel de loc pentru o întâlnire specială cu apropiații Lui. Timpul lui de pe pământ se scurta. În curând, avea să moară, să învie și să Se întoarcă în cer. Apoi, marea lucrare de a spune lumii despre El avea să fie dusă la îndeplinire de cei care Îl știau și Îl iubeau.

El voia să aleagă doisprezece ucenici speciali care să fie principalii lideri; aceștia urmau să fie numiți apostoli. Fiii lui Iacov erau numiți cei doisprezece patriarhi. Aceștia erau strămoșii celor douăsprezece triburi ale lui Israel, care ar fi trebuit să spună lumii despre venirea lui Mesia, dar care eșuaseră să facă asta.

Creștinii aveau să preia în curând locul israeliților ca misionari în lume, iar după întoarcerea lui Isus în cer, cei doisprezece apostoli aveau să fie conducătorii lor. Imaginează-ți numai cât de importantă avea să fie munca lor!

Acum era timpul alegerii acestor doisprezece apostoli. Așadar, Isus i-a luat pe cei mai apropiați ucenici la poalele muntelui, în apropiere de Marea Galileii. Lăsându-i să doarmă, El a urcat pe munte și S-a rugat toată noaptea pentru ei. Luca 6:12

Aplicație: Vrei și tu să fii unul dintre ucenicii lui Isus? Prin tine, El vrea să-Și arate mila și dragostea față de cei care au nevoie – chiar și pentru oameni pe care nimic nu-i recomandă. Iar îngerii așteaptă să ne ajute. Nu-i așa că este minunat?