[luni, 31 mai] Ospățul lui Matei

Când Isus l-a ales pe Matei, un vameș, să-I fie următorul ucenic, conducătorii religioși au folosit această ocazie ca să-i revolte pe oameni împotriva Lui. Vameșii erau considerați trădători, deoarece strângeau taxe pentru romani.

Celălalt nume al lui Matei era Levi și, câteodată, este numit Levi-Matei sau doar Levi. Acesta a fost atât de bucuros să-L urmeze pe Isus, încât a dat un mare ospăț acasă la el ca să-L onoreze și și-a invitat rudele și mulți prieteni vameși. Conducătorii religioși voiau să-i îndepărteze de Isus și pe ucenicii Lui. Ce întrebarea le-au adresat acestora? Luca 5:29,30

Isus le-a auzit întrebarea și a răspuns El Însuși. Versetele 31,32 Acei lideri religioși erau ca oamenii care se simt bine și nu știu că sunt bolnavi și au nevoie de ajutor. Ei erau ca fumătorii care nu cred că au nevoie să asculte de sfatul doctorului și care pot ajunge să aibă un plămân distrus înainte să știe că ceva e în neregulă cu ei. Fariseii se supuneau cu mândrie în special față de regulile lor umane. Aceștia se simțeau mai îndreptățiți decât oamenii obișnuiți și erau siguri că, atunci când va veni Mesia, El Și-i va dori pe aceștia să-I fie ajutoare importante în împărăția Lui.

Dar Mesia sosise deja. Isus dovedise că El era Mesia, Fiul lui Dumnezeu. El arătase conducătorilor religioși cât de mult aveau nevoie de El, dar ei tot credeau că sunt în regulă. Perceptorii de taxe și ceilalți „păcătoși” adunați la ospățul lui Matei din acea zi erau mult mai doritori să-L accepte pe Isus ca Marele lor Medic. Astfel, Isus îi putea ajuta să se pocăiască și să le vindece inimile păcătoase.

După aceea, conducătorii religioși s-au adresat ucenicilor lui Ioan Botezătorul și le-au spus că Isus și discipolii Lui petreceau în timp ce ei posteau. Ce le-a spus Isus, când aceștia au venit să-L întrebe despre asta? Matei 9:14,15

Aplicație: Isus nu a spus că nu ar trebui să postim. Biblia descrie numeroase momente când poporul Lui a postit și încă o face în unele momente. Biblia ne vorbește însă și despre activități care sunt mai valoroase decât postitul formal. Citește Isaia 58:6,7