[vineri, 21 mai] Respins în Nazaret

Oamenii prezenți în sinagoga din Nazaret în Sabatul când Isus Se afla în vizită erau mândri că sunt descendenți ai lui Avraam. Aceștia erau siguri că se supuneau legii lui Dumnezeu. Când și-au dat seama însă că Isus aplica profeția lui Isaia în dreptul lor, scoțând în evidență nevoia de a-i elibera din păcat, au rămas șocați: „Nu este acesta fiul lui Iosif?”, au întrebat ei. Atunci, cum ar putea El să fie Mesia?

Auziseră de minunile pe care le făcuse Isus în alte locuri și acum sperau că va face câteva și în cetatea Lui natală. Isus știa ce aveau în minte; ce a spus El, descriinu-le gândurile într-o parabolă? Luca 4:23,24

După aceea, Isus le-a reamintit că Dumnezeu îl trimisese pe Ilie la neamuri pentru propria lui siguranță. O văduvă din Sarepta și-a arătat credința, protejându-l de Ahab, împăratul Israelului. De asemenea, le-a reamintit că Elisei îl vindecase de lepră pe Naaman, un comandant păgân de oștiri, însă nu i-a vindecat și pe leproșii din Israel. Era ca și cum le spunea că neamurile păgâne erau mai bune decât israeliții. Acest lucru a înfuriat și mai tare poporul. Deși erau mândri că păzeau legea, dintr-odată, erau gata să-L ucidă pe Isus. Care le era planul când L-au scos afară din sinagogă? Versetele 28,29

Probabil că cei din familia lui Isus s-au îngrozit fiind martori la ceea ce se întâmpla. Au văzut oamenii aruncând cu pietre spre El și grăbindu-se să-L ducă pe stânca de pe marginea unei prăpăstii. După aceea, dintr-odată, El a dispărut. Îngerii care au fost alături de El în sinagogă L-au luat din mijlocul mulțimii înfuriate și L-au dus într-un loc sigur, iar oamenii nu L-au mai văzut nicăieri.

În acel Sabat, în sinagoga lor, a fost momentul cel mai potrivit ca oamenii din Nazaret să-L accepte pe Isus ca Mesia. El dorea cu disperare să-i salveze de nimicirea veșnică spre care îi conduceau păcatele lor, dar ei au refuzat. Câteva luni mai târziu, Isus a vizitat din nou Nazaretul, iar oamenii L-au respins din nou. Maria însă, mama Lui dragă, credea în El și, după alte câteva luni, frații Lui vitregi și, probabil, surorile Lui vitrege L-au acceptat ca Mântuitor al lor (Faptele Apostolilor 1:14).

Aplicație: Cât de repede se poate transforma furia în ură și răzbunare crudă! Crezi că Isus poate apela la noi prin cei care ne dojenesc?