[duminică, 16 mai] Ioan Botezătorul întemnițat

Ioan Botezătorul a pregătit calea pentru ca Isus să-Și înceapă lucrarea. Bătrâni și tineri, bogați și săraci, lideri și oameni obișnuiți – cu toții s-au dus în pustie ca să-l asculte predicând. Și cu toții au știut că trebuie să-și schimbe felul păcătos de a trăi.

Cei pe care Ioan i-a botezat s-au pocăit de păcatele lor și le-au mărturisit. Botezul lor simboliza curățirea de acele păcate. Printre cei care s-au botezat au fost până și vameși. Ce credeau însă fariseii și alți lideri religioși despre lucrarea lui Ioan? Luca 7:29,30 .

Până și Irod Antipa s-a simțit vinovat când a auzit predica lui Ioan. El era fiul lui Irod cel Mare și conducătorul Pereii și Galileii. Divorțase de prima nevastă și se căsătorise cu Irodiada, soția unuia dintre frații lui. Prin urmare, Ioan l-a mustrat pentru că trăiește cu aceasta. Acest lucru a înfuriat-o pe Irodiada, care l-a convins pe Irod să-l bage pe Ioan în închisoare. Irodiada îl ura pe proroc. Matei 14:3,4

Îți imaginezi să fii legat într-o temniță solitară, întunecată? Pentru Ioan Botezătorul, acest lucru a fost în mod special dificil, deoarece trăise și lucrase în natură toată viața. El predicase unor mari mulțimi în aer liber în pustietate, iar acum se găsea singur într-o celulă de închisoare sufocantă. Ucenicii lui aveau voie să-l viziteze și credeau, probabil, că Isus avea să facă o minune în curând ca să-l elibereze din închisoare. La urma urmelor, Ioan pregătise calea pentru ca oamenii să creadă în Isus. Dar săptămânile au trecut și Ioan era în continuare în închisoare. Auzise despre vindecările miraculoase ale lui Isus. De ce nu făcea însă nicio minune ca să-l elibereze? De ce nu făcea ce așteptau ei ca Mesia să facă?

Ioan era tulburat. Totuși, ca „voce” care a pregătit calea pentru Isus, el și-a îndeplinit lucrarea atât de bine, încât oamenii, mai târziu, au spus: „Tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.” (Ioan 10:41)

Aplicație: Nu ai vrea ca oamenii să spună același lucru și despre tine?