[vineri, 14 mai] Conducători încăpățânați

Bărbatul neajutorat pe care Isus l-a vindecat la scăldătoarea Betesda a fost încântat să-L întâlnească din nou – de data aceasta în curtea templului. Acum că a aflat cine a făcut-o, le-a spus fariseilor că Isus l-a vindecat. Nu avea nicio idee că le dădea scuza pe care o căutau ca să-L aresteze.

Fariseii L-au dus pe Isus înaintea consiliului evreiesc, care se numea Sinedriu. Acestui consiliu i se permitea să condamne un om, dar nu putea să trimită pe nimeni la moarte, fără permisiunea guvernatorului roman.

Liderii religioși ai Sinedriului l-au acuzat pe Isus de comiterea a două păcate extrem de serioase. (1) Vindecase pe cineva în Sabat când ar fi putut să aștepte să treacă Sabatul și (2) îi spusese omului vindecat să care o „povară” în zi de Sabat. Ce a răspuns Isus? Ioan 5:16,17 Faptul că Isus L-a numit pe Dumnezeu „Tatăl Meu” suna chiar și mai grav în urechile fariseilor. Aceștia au spus că era o blasfemie la fel de gravă ca pretenția de a pretinde egalitatea cu Dumnezeu. Ce au vrut să facă? Versetul 18

În timp ce Isus îi privea neînfricat pe acești oameni mândri, nu simțea decât dragoste și o dorință profundă ca ei să-L accepte. A explicat că El și Tatăl erau asemenea. Dacă-L respingeau pe El, Îl respingeau pe Tatăl și aveau să fie condamnați în ziua judecății. (Discursul Său se găsește la versetele 19-47.)

Tatăl spusese la botezul lui Isus că Acesta era Fiul Său. Ioan Botezătorul Îl numise Mielul lui Dumnezeu. Scripturile Vechiului Testament, de care pretindeau că ascultă, sunt pline cu referințe despre El. Moise prorocise despre El. Și toate serviciile din templu învățau despre cum suntem salvați prin faptul că Și-a dat viața pentru noi.

Acei conducători nu aveau nicio scuză ca să-L respingă pe Isus ca Mesia, dar au făcut-o. Isus le-a spus: „Și nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața!”

Aplicație: Dorim noi să venim la Isus? O, cât de mult Își dorește să venim la El!