[vineri, 7 mai] Născut din nou

Nașterea din nou se face prin Duhul Sfânt. Isus i-a spus lui Nicodim: „Ce este născut din Duh este duh.” Duhul Sfânt este Cel care ne transformă în oameni noi în timp ce vorbim cu Dumnezeu în rugăciune, în timp ce El ne vorbește din Biblie, iar noi ne dorim să fim ca El. Apoi, vom dori să spunem altora cât de minunat este Dumnezeu și ceea ce face pentru noi.

Pe măsură ce facem aceasta și împărtășim cu alții informații din Biblie, devenim tot mai mult ca Isus, iar El devine Prietenul nostru cel mai bun. Satana o să ne dea mult de furcă; însă cel mai bun Prieten al nostru o să ne ajute. Această etapă se numește „sfințire” și continuă pe tot restul vieții noastre. Citește modul în care Biblia folosește acest cuvânt mare în 2 Tesaloniceni 2:13

Să fii sfințit înseamnă să fii făcut pur și sfânt. Dumnezeu vrea să ne salveze și să ne pregătească pentru rai, prin urmare El ne promite că Duhul Său Sfânt o să continue să lucreze în inimile noastre, dacă Îl lăsăm, până când vine Isus. Filipeni 1:6

În noaptea când Isus a vorbit cu Nicodim despre nașterea din nou, i-a reamintit de șarpele de bronz pe care l-a făcut Moise, când israeliții au fost mușcați de șerpi veninoși în pustie, mulți dintre ei murind.

Așadar, Dumnezeu i-a spus lui Moise să facă un șarpe de bronz și să-l înalțe pe stâlp. După aceea, oricine putea să-l privească avea să fie vindecat de mușcătura șarpelui. Acel șarpe din bronz nu vindeca pe nimeni, ci Îl simboliza pe Isus. Dar ei trebuiau să privească la acesta pentru a arăta că Îl credeau că îi va vindeca (Numeri 21:8,9).

Apoi, Isus i-a spus lui Nicodim că și El va fi „înălțat” ca șarpele acela de bronz pe stâlp. Nu a trecut mult timp și a fost ridicat pe cruce. În timp ce era țintit în piroane de aceasta, păcatele noastre Îi torturau mintea, de parcă ar fi fost ale Lui. Dar S-a încrezut în Dumnezeu și a trecut prin toate acelea, astfel încât noi să putem privi la jertfa Sa, să credem în El și să fim salvați. Pentru că ne iubește, El a plătit prețul teribil al morții în locul nostru (Isaia 53:5).

Aplicație: Memorează Ioan 3:16,17 pentru a afla cât de mult ne iubește Isus!