[joi, 6 mai] Interogatoriu nocturn

Nicodim a fost surprins când Isus l-a privit în ochi și i-a spus: „Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” Acest lucru l-a atins în mândrie pe Nicodim. Înainte să poată înțelege mai multe despre Isus, trebuia să devină o persoană nouă; trebuia să se nască din nou. Dar în răspunsul lui a lăsat să se înțeleagă că nu înțelege la ce Se referea Isus. Ioan 3:4

Prin urmare, Isus i-a spus că trebuie „să se nască din apă și Duh”. Să te naști din apă înseamnă să fii botezat în apă. Scufundarea totală sub apă reprezintă îngroparea vieții de păcat. Ieșirea din apă reprezintă nașterea din nou.

Nicodim știa ceva despre botezul în apă. Îl văzuse pe Ioan Botezătorul botezând oamenii care își mărturiseau păcatele. Acest lucru părea să fi fost normal pentru vameși și păgâni, dar el nu se considera un păcătos. El credea că faptul că era fariseu îi dădea un drept natural să facă parte din împărăția lui Dumnezeu.

Isus însă i-a spus: „Ce este născut din carne este carne.” Carnea reprezintă viața plină de păcate. De când păcatul a pătruns în lume, toți oamenii (cu excepția lui Isus) sunt păcătoși și nu pot păzi în mod natural legea lui Dumnezeu
(Romani 8:5-8). Așadar, toți trebuie să ne naștem din nou, iar această a doua naștere se face prin Duhul Sfânt, care
lucrează în noi și ne transformă în oameni noi. 2 Corinteni 5:17 El trăiește în inimile noastre, astfel încât noi să putem iubi și păzi poruncile lui Dumnezeu(Romani 8:2-4). Botezul este semnul exterior al acestei nașteri din nou prin Duhul Sfânt, iar Isus a spus că avem nevoie de amândouă. Citește din nou Ioan 3:5 .

Aplicație: Vântul ne arată cum ne schimbă Duhul Sfânt de la ființe „carnale” la ființe „duhovnicești” (Romani 8:9,10). Nu putem vedea vântul, dar vedem ce face. La fel, nu vedem Duhul Sfânt, dar vedem schimbările pe care El le face în viețile oamenilor, atunci când le oferim Lui. Ioan 3:8