[joi, 29 aprilie] Mama lui Isus

Unul dintre motivele pentru care Isus a participat la petrecerea de nuntă din Cana a fost ca să-Și arate aprobarea în privința căsătoriei. După ce L-a creat pe Adam, Dumnezeu a spus că nu este bine pentru el să fie singur. Așa că i-a dat femeia ca să-i fie soție și le-a spus să aibă copii. Geneza 2:22; 1:27,28 Acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru bărbați și femei încă de la prima căsătorie din grădina Eden. Satana a distrus acest lucru în multe căsătorii. Dar Dumnezeu tot vrea să-Și binecuvânteze poporul cu cămine vesele, iar copiii îi pot ajuta pe oameni să fie fericiți. Încerci să faci tot ce poți tu mai bine ca să ai un cămin fericit?

Isus a încercat să facă astfel încât casa lui Iosif și a Mariei să fie una fericită. Timp de 30 de ani, a fost Fiul ascultător și iubitor al Mariei. Iar la sărbătorirea nunții din Cana, ei i-ar fi fost mai ușor să se gândească în continuare la El ca aparținându-I atât ei, cât și casei din Nazaret.

La vârsta de doar 12 ani, Isus i-a spus Mariei: „Trebuie să mă ocup de treburile Tatălui Meu.” (KJV) Înainte de nașterea Sa, un înger a spus: „El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” (Matei 1:21) Asta a fost și încă este „treaba” Lui. Chiar dacă Maria era mama lui pământeană, El nu-i aparținea doar ei; El ne-a fost dat tuturor. Isaia 9:6

Fiind mama lui Isus, asta înseamnă că Maria nu a păcătuit niciodată? Nu. Noi toți, inclusiv Maria, am păcătuit (Romani 3:23). „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar” (versetul 10). „Noi rătăceam cu toții” (Isaia 53:6). Noi toți, inclusiv Maria, avem nevoie de Mântuitor. Luca 1:47 Toate lucrurile bune pe care le-a făcut Maria nu sunt mai mult decât destul pentru a o îndreptăți și a-i anula toate păcatele? Nu, deoarece „toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită” (Isaia 64:6).

Aplicație: Maria nu poate fi salvată de păcatele ei decât într-un singur fel, la fel cum suntem cu toții salvați. Noi trebuie să ne mărturisim păcatele și să credem că Dumnezeu ni le iartă (1 Ioan 1:9), să credem că Dumnezeu I le-a dat lui Isus să le poarte (Isaia 53:6) și să credem că sângele Său „ne curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).