[marți, 20 aprilie] Botezat de Ioan

Isus plecase din casa din Nazaret și Se afla pe cale să-Și întâlnească verișorul, pe Ioan Botezătorul. Acesta predica unor mari mulțimi lângă râul Iordan și numeroși oameni erau botezați. Când Isus l-a găsit, probabil că la început l-a urmărit și i-a ascultat predica.

Ioan nu-L văzuse niciodată pe Isus, însă figura Lui pură și fără păcat descoperea de îndată cine era. Isus i-a cerut să fie botezat, dar Ioan a încercat să-L oprească. Știa că Isus nu păcătuise niciodată. „Eu am nevoie să fiu botezat de tine!”, a protestat el. Dar Isus i-a explicat că trebuie să dea un exemplu. Matei 3:13-15

La botez, oamenii care s-au pocăit și și-au mărturisit păcatele sunt scufundați cu totul în apă. Scufundarea reprezintă moartea și îngroparea sinelui lor păcătos (Romani 6:1-14). Ieșirea din apă reprezintă învierea la viață din starea de moarte a păcatului, deoarece Isus trăiește în ei. Efeseni 2:1

Atunci când Isus a ieșit din apă, a îngenuncheat pe malul râului și S-a rugat ca Tatăl Său ceresc să-I dea puterea de a frânge lanțurile păcatului care legau oamenii. Nimeni, nici măcar îngerii, nu auziseră vreodată o astfel de rugăciune. Îngerii voiau să vină să-L încurajeze pe Isus, dar în loc de aceasta, Însuși Dumnezeu a vorbit. Dintr-odată, s-au deschis cerurile. O lumină strălucitoare, în formă de porumbel, a coborât peste capul lui Isus. Apoi, pentru prima dată în viața Lui de pe pământ, Isus Și-a auzit Tatăl vorbind direct din ceruri: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!” (Luca 3:21,22)

Lui Ioan i se spusese că aceste semne îi vor arăta cine este Mesia cel promis. Acum, știa cu siguranță, și le-a spus și oamenilor asta. Ioan 1:32-34

Aplicație: Isus a fost botezat pentru a ne arăta ce trebuie să facem când respingem păcatul din viața noastră și-L urmăm pe El. Ți-ai predat complet viața lui Isus? Atunci când o facem, Dumnezeu ne spune: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!” Gândește-te ce înseamnă asta pentru tine. 1 Ioan 3:2