[marți, 13 aprilie] Viața în Nazaret

Biblia ne spune despre Isus: „Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El.” (Luca 2:40)

Cum de era Isus „plin de înțelepciune” chiar și de copil? Proverbele 9:10; 15:33 În timp ce creștea, Isus nu a urmat școala sinagogii, ca orice alt copil.

În aceste școli, copiii erau învățați tradițiile și ceremoniile făcute de oameni, dar nu învățau despre Dumnezeu și nici nu vorbeau cu El. În loc de aceasta, Isus a stat acasă, iar Maria L-a învățat Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt i-a dat înțelepciunea necesară ca să-L învețe, iar El a învățat să Se roage și să studieze Scripturile pentru Sine.

Cele mai fericite ore ale lui Isus erau cele pe care Și le petrecea cu Dumnezeu în natură. Din natură, a doua carte a lui Dumnezeu, El a învățat numeroase lecții spirituale și a dobândit multe idei pentru parabolele Lui.

Isus iubea să împărtășească ce învăța. Singurul Său scop în viață era să binecuvânteze oamenii și să-i ajute să înțeleagă cum este cu adevărat Tatăl nostru Ceresc.

Prin rugăciune și studiu atent al Scripturii și al naturii, Isus a ajuns „plin de înțelepciune” și a învățat „să lepede răul și să aleagă binele” (Isaia 7:15).

Isus este singura persoană care nu a păcătuit niciodată. Chiar dacă oamenii din Nazaret erau bine-cunoscuți pentru nelegiuirea lor, Isus nu le-a copiat niciodată căile rele. El nu a chemat ispita prin irosirea timpului sau petrecându-Și timpul cu cei care L-ar fi influențat să facă rău.

Satana nu suporta să se gândească la faptul că exista o persoană care refuza să se spurce prin păcătuire. El a încercat prin orice mijloc posibil să-L facă pe Copilul Isus să cedeze ispitei, dar Isus nu a făcut-o niciodată. Nimeni nu avea să suporte așa niște încercări și ispite teribile cum a trebuit El să îndure.

Aplicație: Prin exemplul Său, Isus a arătat cum până și copiii pot avea înțelepciune cerească și pot trăi o viață pură, indiferent cât de săraci sunt ori cât de rele par să fie împrejurimile. Îngerii L-au ajutat și ne pot ajuta și pe noi pe măsură ce urmăm exemplul Său.