[vineri, 9 aprilie] Simeon și Ana

La sfârșitul ceremoniei de consacrare de la templu, preotul l-a predat înapoi pe Isus Mariei și I-a scris numele pe sul, alături de cele ale altor copii.

Atunci a venit un bătrân, pe nume Simeon, care a văzut copilul. „Acesta este Mesia”, i-a spus Duhul Sfânt. Fața îi strălucea de bucurie în timp ce s-a îndreptat spre Maria și, cu blândețe, L-a luat pe Copilul Isus din brațele ei. Toți au ascultat când a vorbit. Citește ce a spus în Luca 2:29-35

Simeon de-abia începuse să vorbească și a și intrat o bătrână văduvă. Fața ei era plină de bucurie, de asemenea, în timp ce-L privea pe Isus și auzea ce spunea Simeon despre El. Ea era o profetesă. Iosif și Maria, precum și alții, au ascultat minunându-se, în timp ce ea prorocea despre Isus că este Mesia. Versetele 36-38

În timp ce parcurgeau cei câțiva kilometri înapoi la Betleem, prin mintea lui Iosif și Maria treceau numeroase gânduri. O parte din ce spusese Simeon suna încântător. Maria însă trebuie că s-a întrebat ce a vrut să spună că o sabie o s-o străpungă. Nu avea cum să știe că într-o zi o să i se frângă inima văzându-și Fiul murind pe cruce.

Simeon a mai spus și că Isus avea să fie o lumină pentru neamuri. De fapt, chiar atunci a putut fi văzută o lumină printre neamuri. La sute de kilometri distanță, în est, niște bărbați înțelepți urmăreau o nouă stea strălucitoare, pe care nu o mai văzuseră înainte.

Acești înțelepți știau din studiul Scripturilor evreiești că în curând avea să Se nască un Împărat special. Ei s-au întrebat dacă nu era cumva Cel despre care citiseră în Scripturile evreiești. Profeția spunea: „O stea răsare din Iacov, Un toiag de cârmuire se ridică din Israel.” (Numeri 24:17)

Oare steaua aceea strălucitoare, aflată la mare distanță în vest, însemna că profeția se împlinise în sfârșit? Sosise într-adevăr mărețul Împărat? În vis, Dumnezeu le-a spus înțelepților să urmeze steaua, iar înțelepții au decis nerăbdători să asculte.

Aplicație: În întâmplarea din lecția de săptămâna aceasta, îngerii au spus la cel puțin șase oameni (grupuri) despre venirea lui Isus. Poți să-i enumeri? Cum ne putem număra printre cei care sunt pregătiți pentru a doua venire a lui Isus.