[joi, 8 aprilie] Nașterea lui Isus

Îngerii știau că după ce Iosif și Maria soseau în Betleem, avea să se întâmple unul dintre cele mai importante evenimente din toate timpurile – urma să Se nască Mântuitorul lumii. Cum aveau să-L întâmpine oamenii? Îngerii s-au dus la templul din Ierusalim și în alte locuri, căutând oameni care să-L aștepte, dar n-au putut găsi pe nimeni. Oamenii practicau închinarea la Dumnezeu, dar erau mai degrabă interesați de măreția lumească.

Chiar când se pregăteau să se întoarcă în ceruri, au descoperit un grup de păstori care își păzeau oile pe colinele din afara Betleemului. Aceste coline erau aceleași unde David păzise oile tatălui lui cu mai bine de o mie de ani înainte.

Se lăsase noaptea când îngerii au ajuns la păstorii pe care i-au auzit vorbind despre Mesia. Citește întâmplarea și imaginează-ți cum te-ai fi simțit tu dacă ai fi fost cu ei când, dintr-odată, a apărut un înger luminos și strălucitor. Luca 2:8-14

Îngerul le-a spus că Isus nu Se va afla într-un palat, ci într-un loc umil, sărăcăcios. Ceilalți îngeri n-au mai așteptat și, atunci când păstorii se obișnuiseră cu strălucirea îngerului, au inundat întreaga câmpie cu lumină și au început să cânte bucuroși, aducându-I slavă lui Dumnezeu.

După ce s-a stins lumina, păstorii s-au grăbit să meargă în cetate ca să-l găsească pe bebeluș. Nu a durat mult și toată lumea din mica cetate a Betleemului a aflat că îngerul spusese că Mesia se născuse în ziua aceea.

Când Isus a împlinit opt zile, Iosif și Maria s-au supus poruncii ce îi privea pe copiii de sex masculin; după aceea, I-au pus numele Isus.

La patruzeci de zile după ce s-a născut, L-au dus la templul din Ierusalim pentru a-L consacra și ca să aducă jertfa necesară. Preotul de la templu, care L-a ținut pe Isus pentru ceremonia de consacrare, nici nu știa că Îl ținea pe Mesia, pe care poporul lui Dumnezeu l-a așteptat 4.000 de ani.

Aplicație: Ani mai târziu, acel Copil avea să devină jertfa noastră pentru păcat, prin care se punea capăt tuturor slujbelor din templu și nevoii de a avea preoți pe pământ. Isus este acum Marele nostru Preot din ceruri.