[marți, 16 martie]

 

 

La aproximativ 50 de ani după ce Iona a predicat poporului asirian din Ninive, Mica, următorul profet mic, a început să predice în regatul Israel și în Iuda. El a predicat cam în același timp cu Isaia, dar, mai mult ca sigur, nu a predicat pentru un număr la fel de mare de ani.

 

Împărăția Asiriei era încă la conducerea lumii. Totuși, pe vremea lui Mica, asirienii se întorseseră de la adevăratul Dumnezeu, Căruia începuseră să I se închine în urma lucrării lui Iona la Ninive. Înainte de moartea lui Mica, asirienii i-au luat pe israeliți ca prizonieri, amenințând că vor face același lucru cu locuitorii din Iuda (2 Regi 18:11,31,32).

 

Mica a încercat să-i avertizeze atât pe cei din Iuda, cât și pe cei din Israel despre ce li se va întâmpla dacă nu se vor schimba. Atât în Samaria, capitala Israelului, cât și în Ierusalim, capitala lui Iuda, oamenii păcătuiau după bunul plac, în special în Samaria. Ce a spus Dumnezeu că va face orașului respectiv? Mica 1:6

 

După ce Samaria a fost distrusă și locuitorii săi au fost luați robi, Mica a continuat să-i avertizeze pe oamenii din Iuda. Lucrarea sa a durat aproximativ 40 de ani. Oamenii erau ignoranți. I-au spus că nu vor să-l asculte. Nu ne „proroci”, au spus ei (Mica 2:6).

 

Dar el a continuat să îi avertizeze. Judecătorii lor luau mită, iar preoții și falșii profeți își făceau lucrarea doar pentru banii pe care îi obțineau. În ciuda acestui fapt, ei credeau că Dumnezeu este cu ei și că nimic rău nu li se poate întâmpla. Ce a spus Mica că va păți Ierusalimul din cauza lor? Mica 3:11,12

 

Mica a făcut această profeție pe când Ezechia era rege în Iuda (Ieremia 26:18), iar aceasta s-a împlinit circa 130 de ani mai târziu, când armata lui Nebucadnețar a distrus Ierusalimul și Templul.

 

Aplicație: Profeția lui Mica nu s-ar fi împlinit dacă locuitorii Ierusalimului s-ar fi pocăit la îndemnurile lui, așa cum cei din Ninive s-au pocăit la îndemnurile lui Iona. Ce înțelegem  noi din experiențele lor?