[sâmbătă, 13 februarie]

 

 

1. Așază evenimentele în ordine, numerotându-le!

 

a.) _______Mardoheu, vărul Esterei, salvează viața împăratului Ahașveroș.

b.)_______ Regele a dat o sărbătoare în Susa, care a durat șase luni.

c.) _______ Mardoheu refuză să se plece în fața lui Haman.

d.)_______ Împărăteasa Vasti refuză să se supună ordinului regelui.

e.) _______ Regele Ahașveroș îi poruncește lui Vasti să vină la petrecerea sa.

f.) _______ Regele Ahașveroș alege o nouă împărăteasă, pe Estera.

g.) _______ Curajoasa Estera îl vizitează pe rege, fără să fie chemată.

h.)_______ Haman decretează moartea tuturor evreilor din împărăție.

 

2.Deslușește următoarele cuvinte! (În cazul în care ai nevoie de ajutor, sunt oferite și indicii.)

 

a.) __________________________REZȘE (soția lui Haman)

b.)__________________________ ȘHAAVOȘER (regele Persiei)

c.) __________________________ TVASI (împărăteasa Persiei)

d.)__________________________DAHASA (orfană evreică))

e.) __________________________RETAES (înseamnă „stea”)

f.) __________________________DRAUHOME (a salvat viața regelui)

g.) __________________________AGIHE (ofițerul regelui)

h.)__________________________AAHMN (funcționar șef persan)

i.) __________________________ ASUS (orașul regelui)

j.) __________________________EPIARS (regatul conducător)

 

3. Cine a spus? Cui?

 

a.) „Este risipit un popor deosebit (…) nu ține legile împăratului.”
_____________________ a spus lui ______________________ (Estera 3:8)

b.) „Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la
împărăție?”
_____________________a spus lui _____________________ (Estera 4:14)

c.) „Dacă va fi să pier, voi pieri”.
_____________________ a spus lui _____________________ (Estera 4:16)