[sâmbătă, 16 ianuarie]

 

 

1.Numerotează evenimentele în ordine!

a) ___ Daniel a fost aruncat în groapa cu lei.

b) ___ Nebucadnețar s-a convertit.

c) ___ Nebucadnețar i-a adus pe Daniel și pe prietenii săi în Babilon.

d) ___ Împăratul Nebucadnețar a visat un copac imens.

e) ___ Daniel și prietenii lui au ales să nu mănânce din mâncarea regelui.

f) ___ Daniel a interpretat visul lui Nebucadnețar cu chipul.

g) ___ Isus a fost alături de cei trei tineri credincioși în cuptor.

h) ___ Nebucadnețar a visat un chip.

i) ___ Împăratul Belșațar a dat un banchet pentru 1 000 de oameni.

j) ___ Daniel și prietenii săi au fost considerați de zece ori mai înțelepți decât ceilalți tineri, când au fost evaluați de regele Nebucadnețar.

k) ___ Nebucadnețar a poruncit tuturor să se închine chipului de aur.

l) ___ Șadrac, Meșac și Abed-Nego au refuzat să se închine chipului de aur și au fost aruncați în cuptor.

m) ___ Mezii și perșii au devenit următoarea putere mondială.

 

2. Potrivire: Scrie în spațiile libere literele corespunzătoare, asociind fiecare enunț cu fiara pe care o descrie. (Daniel 7)

____Leu ___ Urs ____Leopard ____Fiara înfricoșătoare

A. Avea patru aripi. H.Avea dinți de fier.

B. Avea ochi de vultur. I. Avea zece coarne.

C. Avea patru capete. J. A stat în picioare ca un om.

D.Aripile i-au fost tăiate. K. Avea trei coaste în gură.

E. Călca în picioare tot ce găsea.

F. Era teribil de înfricoșătoare.

G. O parte era mai înaltă decât cealaltă.

 

3. Potrivire: Scrie în spațiile libere literele corespunzătoare, asociind fiecare enunț cu fiara pe care o descrie. (Daniel 8)

_______Berbece ________ Țap

 

A. A venit dinspre vest. G. Avea două coarne lungi.

B. Stătea lângă un râu. H. A apărut primul.

C.Avea un singur corn mare. I. Era cea mai puternică fiară.

D.Unul din coarnele sale era mai mare decât celălalt.

E. A atacat cealaltă fiară.

F. Patru coarne au crescut, după ce primul corn a fost rupt.