[sâmbătă, 2 ianuarie]

 

 

Nume noi

Scrie numele babilonian al fiecărui tânăr! (Daniel 1:7)

1. Daniel
2. Hanania
3. Mișael
4. Azaria

 

Variante posibile:

Belșațar        Haman       Meșac                 Azarel
Beltșațar       Mișac         Abed-Nego         Șadrac

 

Cine a spus? Cui?

5. „Spuneți-mi visul și tălmăcirea lui!”
_________________ a spus lui _______________ (Daniel 2:6)
6. „Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară
de zei.”
_________________ a spus lui _______________ (Daniel 2:11)
7. „Am găsit (…) un om care va da împăratului tâlcuirea!”
_________________ a spus lui _______________ (Daniel 2:25)
8. „Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele.”
_________________ a spus lui _______________ (Daniel 2:28)
9. „Tu ești capul de aur!”
_________________ a spus lui _______________ (Daniel 2:38)
10. „Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică.”
_________________ a spus lui _______________ (Daniel 2:45)
11. „Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor.”
_________________ a spus lui _______________ (Daniel 2:47)

 

Ce au făcut?

12. Ce au făcut Daniel și prietenii lui când au auzit decretul lui Nebucadnețar cu privire la executarea înțelepților?

a. I-au întrebat pe ceilalți înțelepți ce să facă.
b. Au încercat să ghicească ce a visat împăratul.
c. S-au rugat lui Dumnezeu și au cerut ajutor.
d. L-au rugat pe împărat să se răzgândească.