[vineri, 1 ianuarie] Un chip mare de aur

 

 

Daniel i-a relatat împăratului Nebucadnețar însemnătatea visului pe care Dumnezeu i l-a dat. I-a făcut cunoscut acestuia ce avea să se întâmple până la sfârșitul lumii.

 

Împăratul a recunoscut că Dumnezeul lui Daniel era Cel mai măreț dintre toți dumnezeii.

 

Ce a făcut Nebucadnețar pentru Daniel ca să-și arate recunoștința și încrederea totală în el? Iar ca răspuns la cererea lui Daniel, ce a făcut împăratul pentru cei trei prieteni ai lui? Daniel 2:48,49

 

Ce s-a întâmplat cu trecerea timpului, a rămas Nebucadnețar umil? Nu. S-a gândit din ce în ce mai puțin într-un final, L-a uitat și a revenit la închinarea la idoli. Bineînțeles că lucrul acesta a plăcut înțelepților săi, care erau păgâni.

 

Capul chipului văzut de Nebucadnețar în vis era din aur, simbolul împărăției Babilonului. Înțelepții săi i-au sugerat să facă un chip asemenea celui din vis, pentru ca oamenii să vadă capul de aur.

 

Lui Nebucadnețar i-a plăcut ideea, doar că a hotărât să facă întregul chip din aur. El nu voia să mai urmeze nicio altă împărăție. I-ar fi plăcut ca Babilonul să domnească pentru totdeauna. De asemenea, închinarea la chip era un act de loialitate față de Babilon și față de religia lui păgână, nu față de adevăratul Dumnezeu care i-a arătat visul. Exact ce își dorea Satana.

 

Așadar, Nebucadnețar a ordonat realizarea chipului de aur și plasarea lui în câmpia Dura. Mai apoi, toți oficialii importanți din regatul său au fost chemați ca să asiste la inaugurarea chipului. Daniel 3:1-3

 

Era acolo și un cuptor de cărămizi, iar Nebucadnețar a poruncit să fie pregătit pentru ziua inaugurării. Oricine refuza să se închine chipului era aruncat în cuptor.

 

Aplicație: Înainte de revenirea lui Isus, oamenilor li se va cere din nou să se închine unui chip. Acel chip va fi reprezentat de o religie falsă care le va fi impusă oamenilor (Apocalipsa 13:14,15). Obișnuiești și tu să urmezi voia lui Dumnezeu în toate, la fel ca Daniel și prietenii
lui, ca să nu fii înșelat de „chipul” acela?