[miercuri, 23 decembrie]

 

 

Ieremia 31:3
„Domnul mi Se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veșnică; de aceea îți păstrez bunătatea Mea!»”

 

Zaharia 8:16,17
„Iată ce trebuie să faceți: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii; niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.”

 

Matei 5:44
„Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc.”

 

Romani 12:10
„Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.

 

Romani 13:8
„Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit Legea.”

 

1 Petru 2:17
„Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu…!”

 

Proverbele 17:9
„Cine acoperă o greșeală caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni.”

 

Proverbele 17:17
„Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.”

 

Galateni 6:2
„Purtați-vă sarcinile unii altora, și veți împlini astfel Legea lui Hristos.”