[miercuri, 18 noiembrie]

 

 

Tit 2:7,8
„… dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi.”

 

Ioan 13:15
„Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.”

 

Faptele apostolilor 20:35
„În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuși a zis: «Este mai ferice să dai decât să primești.’”

 

Romani 15:5
„Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Isus.”

 

1 Timotei 4:12
„Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.”

 

Iacov 5:10
„Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii, care au vorbit în Numele Domnului.”

 

1 Petru 2:21
„Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui.”

 

1 Tesaloniceni 1:7
„… ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia.”