[miercuri, 4 noiembrie]

 

 

Eclesiastul 11:1
„Aruncă-ți pâinea pe ape și, după multă vreme, o vei găsi iarăși.”

 

Ezechiel 36:26
„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne.”

 

Ioan 15:13
„Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.”

 

1 Petru 3:8
„Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți.”

 

1 Ioan 3:18
„Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.”

 

Isaia 54:10
„Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.”

 

Matei 5:7
„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!”

 

Ieremia 31:3
„Domnul mi Se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea!»”

 

Matei 5:44
„Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc.”