[miercuri, 21 octombrie]

 

 

Proverbele 5:23
„El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie.”

 

Galateni 5:22,23
„Roada Duhului… este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”

 

1 Corinteni 9:25
„Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta, ca să capete o cunună care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta, pentru o cunună care nu se poate veșteji.”

 

2 Petru 1:5,6
„… De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia.”

 

1 Corinteni 15:57
„Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!”

 

Proverbele 23:2
„Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom.”

 

Proverbele 24:16
„Cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire.”

 

Tit 2:11,12
„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie.”