[miercuri, 14 octombrie]

 

 

Galateni 6:7
„Nu vă înșelați: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit». Ce seamănă omul, aceea va și secera.”

 

1 Corinteni 10:31
„Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.”

 

Evrei 12:14
„Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”

 

Evrei 12:1,2
„Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus,
care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”

 

Isaia 32:8
„Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese.”

 

Eclesiastul 8:3
„… nu stărui într-un lucru rău.”

 

Leviticul 18:30
„Păziți poruncile Mele și nu faceți niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcați cu ele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.”

 

2 Împărați 17:40
„Ei n-au ascultat și au urmat obiceiurile lor de la început.”

 

1 Corinteni 15:33
„Nu vă înșelați: Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.