[luni, 28 septembrie]

 

 

„Unde este încă loc de recunoaștere a vinei, ar putea fi loc, în timp, de virtute.” – dr. Samuel Johnson, secolul al XVIII-lea

 

„Există un aspect pozitiv al sentimentului de vinovăție: că pentru tine mai contează încă ce este bun și corect și că nu vrei să faci rău.” – Albert Muller, moralist englez

 

„Domnul Hristos a purtat povara vinovăției noastre. El va lua greutatea de pe umerii noștri osteniți și ne va da odihnă. El va purta și povara grijii și întristării. Ne cheamă să punem asupra Lui toate grijile noastre, căci El ne poartă în inima Sa.” – Ellen White, autoare inspirată

 

„Caracteristica vinovaților este neliniștea.” – Seneca, filozof roman

 

„Atunci când inima se supune influenței Duhului Sfânt, conștiința va fi trezită, iar păcătosul va ajunge să înțeleagă ceva din profunzimea și sfințenia Legii lui Dumnezeu, care este temelia guvernării Sale în ceruri și pe pământ. Simțământul vinovăției pune stăpânire pe minte și inimă. Păcătosul înțelege acum dreptatea lui Dumnezeu și îi este groază să apară, în vinovăția și întinarea lui, înaintea Celui care cercetează inimile. El vede iubirea lui Dumnezeu, frumusețea sfințeniei și bucuria curăției și dorește atunci, din inimă, să fie curățit și readus în legătură cu cerul.”  – Ellen White, scriitoare inspirată