[miercuri, 23 septembrie]

 

 

Geneza 1:26
„Apoi Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.»”

 

Judecătorii 8:23
„Ghedeon le-a zis: «Eu nu voi domni peste voi…, ci Domnul va domni peste voi.»”

 

2 Samuel 23:3
„Dumnezeul lui Israel a vorbit, Stânca lui Israel mi-a zis: «Cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu.»”

 

2 Cronici 20:6
„Și a zis: «Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi?»”

 

Romani 13:3
„Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele, și vei avea laudă de la ea.”

 

1 Petru 2:13-15
„Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este, ca făcând ce este bine, să astupați gura  oamenilor neștiutori și proști.”

 

(Suplimentar: Psalmii 32:1,2)