[miercuri, 26 august]

 

 

Faptele apostolilor 4:13

„Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus.”

 

1 Corinteni 16:13,14 

„Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă! Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste!”

 

Evrei 3:1-6

„De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum și Moise a fost «credincios în toată casa lui Dumnezeu». Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva; dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost «credincios în toată casa lui Dumnezeu» ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca Fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm.”

 

Faptele apostolilor 3:6

„Atunci, Petru i-a zis: «Argint și aur n-am; dar ce am îți dau: În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!»”

 

Faptele apostolilor 4:18-20

 „Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în Numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: «Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.»”