[marți, 25 august]

 

 

Un lucru este clar cu privire la Petru: el a înfruntat problemele atât prin cuvinte, cât și prin fapte. Să recapitulăm. Petru a fost chemat pe când se afla pe malul mării. Și cu toate cunoștințele lui despre pescuit, el a primit o lecție umilitoare despre puterea pe care o avea Hristos de a învinge imposibilul. Această experiență l-a adus pe genunchi.

 

Ca să-L impresioneze pe Isus cu concepția lui despre iertare, Petru a sugerat că ar fi bine să îi iertăm pe oameni de maximum șapte ori. Isus i-a cerut să scoată calculatorul și să facă o socoteală. Dar ce putem spune despre reacția lui Petru când Isus a zis că trebuie să meargă la Ierusalim să moară? I-a interzis lui Isus să mai vorbească așa. Ce i-a răspuns Isus? „Înapoia mea, Satano!” Probabil că mândria lui a fost mai mult decât rănită – probabil că a fost foarte surprins și mâhnit.

 

Când Petru a declarat plin de curaj că Isus era Mesia și când nimeni nu ar fi fost suficient de îndrăzneț să rostească aceste cuvinte, Isus i-a făgăduit că va clădi biserica Sa pe mărturia oamenilor asemănători lui Petru, care aveau să-L mărturisească pe Isus ca Domn al lor. Dar apoi a urmat coborârea în viteză: după ce a promis că nu Îl va părăsi pe Isus niciodată, și-a călcat promisiunea de mai multe ori chiar în seara aceea. Experiența aceasta a fost atât de amară încât alți oameni nu ar mai fi îndrăznit să Îl privească pe Isus în ochi. Dar Petru, rușinat și plin de remușcări, a rămas lângă Isus. Și Isus a rămas lângă El.

 

Petru s-a schimbat odată cu trecerea timpului și la fel putem să ne schimbăm și noi. Lecția pe care o putem învăța din viața lui Petru este aceea de a fi curajoși și a ne asuma riscuri. De asemenea, învățăm să mergem la Isus cu eșecurile noastre. Îți poți imagina ce întâmplări va avea de povestit Petru în cer?