[miercuri, 12 august]

 

 

Iacov 1:13-15
„Nimeni, când este ispitit, să nu zică: «Sunt ispitit de Dumnezeu.» Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El Însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce moartea.”

 

Psalmii 91:11,12
„Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.”

 

Deuteronomul 6:16-19
„Să nu ispitiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, cum L-ați ispitit la Masa. Ci să păziți poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat. Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea țării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da după ce va izgoni pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul.”

 

Psalmii 2:8,9
„Cere-Mi, și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire! Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.”

 

Iacov 1:12
„Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.”

 

1 Corinteni 10:12,13
„Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.”

 

Evrei 2:17,18
„Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile lui Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și, prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.”