[miercuri, 5 august]

 

 

Efeseni 6:13-17
„De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.”

 

1 Samuel 16:7
„Și Domnul a zis lui Samuel: «Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am  lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă.»”

 

Evrei 13:8
„Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!”

 

Ieremia 31:3
„Domnul mi Se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea.»”

 

Luca 12:34
„Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră.”

 

Isaia 61:10
„Mă bucur în Domnul și sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei.”

 

Psalmii 104:2
„Binecuvântează, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare! Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție!”