[miercuri, 22 iulie]

 

 

Faptele apostolilor 1:8
„Ci voi veți primi o putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”

 

Isaia 56:6,7
„Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească și să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toți cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt și-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.”

 

Isaia 42:6,7
„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire și Te voi lua de mână, Te voi păzi și Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.”

 

1 Timotei 4:12-14
„Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor.”

 

Efeseni 1:22,23
„El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți.”

 

(Suplimentar: Matei 16:13-18)

Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 338
„Biserica este instrumentul desemnat de Dumnezeu pentru salvarea oamenilor. Ea a fost înființată pentru slujire, iar misiunea ei este aceea de a duce Evanghelia în lume. Încă de la început, planul lui Dumnezeu a fost ca, prin biserica Lui, să fie reflectată înaintea lumii plinătatea și destoinicia Lui.”

 

„Separarea bisericii de stat este o sursă de tărie, dar conștiința națiunii noastre nu cere separarea liderilor politici de credința într-o Ființă Supremă.” – Lyndon B. Johnson, cel de-al 36-lea președinte al Statelor Unite ale Americii