[miercuri, 20 mai]

 

 

Geneza 22:15

„Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în Grădina Edenului, ca s-o lucreze și s-o păzească.”

 

Proverbele 14:23

„Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde numai se vorbește, este lipsă.”

 

1 Corinteni 12:4

„Sunt felurite daruri, dar este același Duh.”

 

Coloseni 3:23

„Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.”

 

Proverbele 13:4

„Leneșul dorește mult, și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură.”

 

Eclesiastul 2:21

„Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Şi aceasta este o deșertăciune și un mare rău.”

 

Eclesiastul 3:13

„Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu.”

 

2 Tesaloniceni 3:8

„N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui…”

 

Matei 25:14,15

„Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul, fiecăruia după puterea lui…”

 

1 Corinteni 9:10

„… căci cine ară trebuie să are cu nădejde și cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el.”