[luni, 16 martie]

 

 

„Adevărul doare – nu căutarea lui, ci alergarea din calea lui!” – John Eyberg

 

„Șapte dintre zece adolescenți spun că nu există un adevăr moral absolut, iar opt din zece pretind că orice adevăr este relativ la individ și circumstanțe.” – George Barna, cercetător american contemporan pe probleme sociale

 

„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” – Isus (Ioan 14:6)

 

„Apărăm dreptul suprem și responsabilitatea fiecărui individ de a se considera cea mai înaltă autoritate în orice situație.” – De pe site-ul web al „Bisericii” Sataniste

 

„În acest Cuvânt (Biblia), Dumnezeu i-a încredințat omului cunoașterea necesară mântuirii. Sfânta Scriptură este descoperirea infailibilă a voii Sale. Ea este standardul caracterului, testul experienței și autoritatea în descoperirea doctrinelor, este înregistrarea demnă de încredere a intervențiilor lui Dumnezeu în istorie.” – 27 de doctrine fundamentale ale adventiștilor de ziua a șaptea

 

„Feriți-vă să intrați în discuții despre Cuvântul lui Dumnezeu, dați-i ascultare.” – Oswald Chambers, cleric și scriitor britanic din secolul al XX-lea